انیمیشن دو بعدی پرواز هواپیما کاری از شبکه انیمیشن

انیمیشن دو بعدی پرواز هواپیما کاری از شبکه انیمیشن

انیمیشن دو بعدی پرواز هواپیما کاری از شبکه انیمیشن است.

سال تولید: ۱۳۹۵

در ساخت این انیمیشن از نرم افزارهای زیر استفاده شده است:

ادوبی ایلوستریتور

ادوبی انیمیت (فلش)

فتوشاپ

این انیمیشن کاری از زاهده موسوی می باشد.

جهت سفارش ساخت انیمیشن دو بعدی می توانید از صفحه ی ارتباط با ما استفاده نمایید.