نمونه انیمیشن تبلیغاتی ساخته شده توسط شبکه انیمیشن

انیماتور: زاهده موسوی

سفارش دهنده: شرکت جانگل لوکسوری

این لوگوی طلایی جهت استفاده در تیزر تبلیغاتی شرکت jungle luxury ، توسط زاهده موسوی ساخته شده است.

این لوگو سه بعدی و طلایی می باشد . همچنین در این لوگو انعکاس محیط قابل مشاهده است. که این انعکاس حالت طلایی لوگو راقابل باورتر و جذابتر می کند.

شرکت جانگل لوکسوری یکی از شرکت های معتبر ایرانی جهت تولید کروات ها و پاپیون های فانتزی می باشد. شبکه انیمیشن تا به حال دوبار برای این شرکت تیزر تبلیغاتی ساخته است.

زاهده موسوی مدیریت شبکه انیمیشن را بعهده دارد.