نمونه پوستر طراحی شده توسط شبکه انیمیشن

طراح : زاهده موسوی

سفارش دهنده: گروه کارگردانی تئاتر پدرانه

پوستر طراحی شده برای تئاتر پدرانه