کروات مدلسازی شده

ساخت اشیای طلایی با رفلکس محیط

کروات های سه بعدی طراحی جهت تیزر تبلیغاتی

ویژگی مهم این پروژه رنگ های طلایی همراه با انعکاس بسیار زیبا می باشد.