نمونه کاراکتر سه بعدی طراحی شده توسط شبکه انیمیشن

طراح : زاهده موسوی

سفارش دهنده: مرتضی مافی

این کاراکتر جهت استفاده در یک موزیک ویدیو ساخته شده بود.