نمونه کاراکتر سه بعدی طراحی شده توسط شبکه انیمیشن

طراح : زاهده موسوی

سفارش دهنده: مرتضی مافی

وانت سه چرخه مدل سازی شده در فضای سه بعدی

این کاراکتر جهت استفاده در یک موزیک ویدیو ساخته شده بود.