چرخه راه رفتن

چرخه راه رفتن

این انیمیشن کوتاه چرخه راه رفتن یک کاراکتر فانتزی را نشان می دهد.