گالری طلای رابی

لوگوی طلایی کاری از شبکه انیمیشن

انیمیشنی که مشاهده می کنید برای گالری طلای رابی ساخته شده است.

در این انیمیشن لوگوی این گالری به صورت طلایی طراحی شده است.