کروات های سه بعدی طراحی جهت تیزر تبلیغاتی

ویژگی مهم این پروژه رنگ های طلایی همراه با انعکاس بسیار زیبا می باشد.